© Ohlo & VAGA-BONDO Roksana Tchórz 2017
Wędrowny styl życia.

Państwowa  

Szkoła  

Muzyczna  

I Stopnia  

w Lidzbarku  

Warmińskim  

zakończyła  

swoje  

świąteczne  

tournée.  

W Bartoszycach,  

Lidzbarku

Warmińskim oraz Górowie Iławeckim zabrzmiały kolędy polskie i ukraińskie, a także angielskie utwory świąteczne.

Pierwsze   skrzypce   grali   oczywiście   uczniowie   szkoły   muzycznej,   ale   pod   czujnym   okiem   nauczycieli,   którzy   wspierali   ich   na   scenie.   Nie   zawiodła   również   publiczność,   która   licznie   przybywała na wszystkie koncerty. Jednym słowem, wszyscy spisali się - śpiewająco. 12   stycznia   uczniowie   lidzbarskiej   szkoły   zawitali   do   Górowa   Iławeckiego.   Młodzi   muzycy   zaprezentowali   swoje   umiejętności   w murach   miejscowej   ukraińskiej   szkoły,   gdzie   od   4   lat   mieści   się filia lidzbarskiej PSM. Wizytówką   szkoły   jest   dziecięca   orkiestra   wraz   z chórem,   która   działa   od   3   lat   i   stanowi   ewenement   na   terenach   Warmii   i Mazur.   To   unikalny   projekt   muzyczny,   który   harmonijnie   łączy kompozycje polskie i ukraińskie, co stanowi nową jakość w stosunkach kulturalnych obydwu narodów. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczą się nowych rytmów i melodii oraz wprawnie i z wielką łatwością prezentują je ze sceny – po prostu grają jak z nut. (Fot. Bohdan Tchórz)
VAGA-BONDO.eu
© OHLO & VAGA-BONDO Roksana Tchórz 2017