© Ohlo & VAGA-BONDO Roksana Tchórz 2017
Wędrowny styl życia.

ERASMUS dla młodych przedsiębiorców

Unikalna  

możliwość  

doskonalenia  

zawodowego  

za  

granicą,  

zdobywanie  

wiedzy  

o  

europejskich  

rynkach  

pracy,  

nawiązywanie  

kontaktów  

biznesowych,  

wymiana

doświadczenia i pomysłów – takie możliwości stwarza Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, który jest jedną z akcji Komisji Europejskiej.

Jako   beneficjentka   programu   zrealizowałam   swój   3-miesięczny   projekt   w   prywatnej   szkole   językowej   LST   Academy   w   Murcji   za   pośrednictwem   i   wielkim   wsparciem   firmy   wysyłającej   -   SYNTEA z Lublina. Możliwość   uczestniczenia   w   procesie   edukacyjnym   prywatnej   szkoły   stwarza   wspaniałe   warunki   do   podwyższania   swoich   kompetencji,   doskonalenia   warsztatu   pracy   nauczyciela   oraz rozwijania   talentów   lingwistycznych.   Mogłam   eksperypentować   z   nowymi   metodami   dydaktyzacji   języków   obcych   oraz   testować   swoje   pomysły   na   prowadzenie   lekcji.   Zaś   różne   grupy wiekowe (6-60+), pozwoliły mi zrozumieć specyfikę nauczania w każdej z nich. Ponadto   zagraniczne   projekty   stwarzają   idealne   warunki   do   tzw.   immersji   językowej,   czyli   pełnego   zanurzenia   w   język   obcy.   Najlepsza   i   najłatwiejsza   metoda   uczenia   się.   Wiadomo.   :-) Wartością   dodaną   tego   rodzaju   programów   jest   okazja   do   poznania   nowej   kultury,   tradycji   oraz   regionu.   A   wiosenny   zapach   dzikiej   pomarańczy   wabi   i   zaprasza   na   wycieczki   po   fascynującym regionie Murcji. Trudno jest się oprzeć, dlatego każdą wolną poświęcałam na to, co frapuje mnie najbardziej – zwiedzanie, poznawanie, odkrywanie…
VAGA-BONDO.eu
© OHLO & VAGA-BONDO Roksana Tchórz 2017